Santrumpos

Epilogas
Šiuolaikinis jaunimas taip dažnai vartoja įvairius užsienio (anglų, rusų) kalbų terminus, kad nė patys nebesupranta, į kokią prarają jie stumia savo gimtąją kalbą! Bet tam Kalbininkija čia ir yra - pakeisti įvairius 'brb' ar 'gtg' į gražias ir šaunias gimtosios kalbos santrumpas.

BRB (Be Right Back) - TPG (Tuoj Pat Grįšiu)/ ATG (Aš Tuoj Grįšiu)
GTG (Got To Go) - TE (Turiu Eiti)/ II (Išeinu Ilgam)
IDK (I Don't Know - NPV (Neturiu Pakankamai Vaizduotės)
BFF (Best Friend Forever) - GDA (Geriausias Draugas Amžiams)
IKR (I Know Right) - ŽAN (Žinau, Ar Ne?)
OMG (Oh My God) - AMD (Ak Mano Dieve)
ROFL (Rolling On Floor Laughing) - VAGB (Vartausi Ant Grindų Besijuokdamas)
LOL (Lots Of Laugh) - LDJ (Labai Daug Juoko)

... laukite tęsinio ...