Pratarmė

Epilogas: kalbininkai užvaldo pasaulį.

Ar niekuomet nesusirūpinote kur krinta pasaulis? Kas liks iš mūsų puikiosios, itin nepaprastos bei suktos lietuvių kalbos, jei šiuolaikinis jaunimėlis ir toliau ją draikys, mišrins su neskambiosios, primityviosios rusų kalbos žodžiais, jei vartos žargoną? Tikriausiai nesidomite tokiais dalykais, todėl jums reikia tokių intelektualų kaip mes- kalbininkai. Mūsų šaunųjį kolektyvą sudaro Elena (taip pat žinoma Kalmarfeiso vardu), Emilija (taip pat žinoma Llamafeiso vardu) bei Eglė (taip pat žinoma kaip pusryčių dribsnių vaikis). Mes sukūrėme šį Tinklaraštinį Dienoraštį tokiems tuščiagalviams, kurie nevertina savo gimtosios kalbos. Padėsime jums plėsti savo leksikoną, gilinsime jūsų pasaulio nelygybių žinias. Taigi spustelėkite ant kurio nors poskyrio (žodynas, matematikos terminai, santrumpos, pratarmė), ir lavinkite savo išmintį!

KALBININKIJA. Nes mes netoleruojame žargono.